Veiligheid

Sociale veiligheid

Scouting Bernisse neemt sociale veiligheid serieus. Hiervoor hebben wij onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • Wij zijn onderdeel van Scouting Nederland en onderschrijven dus het protocol 'Sociale veiligheid' van Scouting Nederland

 • Wij hebben onze eigen huisregels voor sociale veiligheid opgenomen in ons huishoudelijk reglement

 • Al onze vrijwilligers hebben een goedgekeurde VOG

 • Nieuwe vrijwilligers doorlopen een traject voordat zij officieel vrijwilliger kunnen worden;

  • Meedraaien met een speltak om een vrijwilliger te kunnen beoordelen

  • Oriënterend gesprek met de teamleider

  • Aanvragen van een VOG

  • Een vrijwilliger wordt voorgesteld aan de groepsraad waarna een stemming plaatsvindt.


Vetrouwenspersoon

Helaas kan het soms voorkomen dat er binnen Scouting dingen gebeuren die jij niet fijn vindt. Denk aan grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, vernieling, agressie of machtsmisbruik. Het zijn vormen van onacceptabel gedrag waardoor je gevoel van plezier en veiligheid binnen Scouting drastisch kan afnemen.


Dan kan je verschillende dingen doen praten met een medelid, je ouders, iemand van de leiding, of iemand van het groepsbestuur, of je maakt contact met de vertrouwenspersoon van Scouting Bernisse. Ons vertrouwenspersoon is Sandra Martijn bereikbaar via vertrouwenspersoon@scouting-bernisse.nl


Privacybeleid

Scouting Bernisse heegft een privacybeleid gemaakt voor het veiligwaarborgen voor de benodigde gegevens voor het draaien van onze vereniging.

Het beleid is in te zien via deze link.